Financiën

Op de ALV is het tekort op de begroting besproken. Dat was afgelopen jaar circa 80.000€. En ook voor dit jaar gaan we rode getallen zien. Dit is natuurlijk geen goed nieuws. Gelukkig kunnen we dit voor nu en komend jaar uit reserves opvangen, maar dit moet niet te lang duren. We zijn volop in gesprek met de gemeente en met de verschillende units om te kijken hoe we dit tij kunnen keren.

De gemeente maakt vorderingen met het stuk over onze vereniging waarin ze onderzoeken of wij (zoals wij menen) in het verleden meer zelf hebben moeten betalen dan de verenigingen om ons heen. Als we in het gelijk gesteld worden zou er naar onze erfpacht en de rente voor de garantstelling gekeken kunnen worden.

Bij de hockeyunits is er op vele plekken een rem op de uitgaven gezet. Via de bekende kaasschaafmethode hebben we ook de meeste budgetten overal ingekort. Dat is nooit leuk en zeker geen teken van verminderde waardering, maar simpelweg een noodzaak.

Gelukkig merken we dat veel leden zich voor de club blijven inzetten, ook als hun (vaak toch al geringe) vrijwilligersvergoeding verkleind wordt. Ook bij de mensen in ‘vaste’ dienst is gekeken naar de mogelijkheden. Zo gaat onze technische manager Pascal Claveaux in uren terug en verandert zijn takenpakket ook. De woensdag blijft wel zijn focus houden en hij gaat op zoek naar zijn opvolging. We willen zijn taken graag over een aantal mensen verdelen en als we op tijd invulling vinden, kan Pascal hen nog inwerken. Interesse? meld het!

De inkomsten verhogen is natuurlijk ook een optie. We hebben de contributie de afgelopen jaren ondanks een flinke inflatie slechts 1x verhoogd, maar onze contributie ligt al boven die van vergelijkbare clubs om ons heen. Hier kan dus maar zeer beperkt aan gesleuteld worden. De prijzen aan de bar zijn al stevig verhoogd dus ook hier is weinig rek. We zijn druk doende om nieuwe sponsoren te zoeken en natuurlijk proberen we meer feesten aan te trekken, maar daarbij spelen een aantal buren een belemmerende rol.

Onze buren en wij

Het ‘bakboord’ studentenfeest is kort van tevoren gecanceld. De buurt heeft een procedurefout bij de gemeente ontdekt en zich hierin vastgebeten. Ook zijn er alleen al in mei 5 overlastklachten tegen onze vereniging ingediend. We gaan samen met de wijkregisseur en de buurt rond de tafel, samen met een mediator wat ons betreft. We zullen hier samen uit moeten komen. Hoe kunnen wij onszelf bedruipen (conform wens van de gemeente) zonder overmatige overlast te veroorzaken?

Dat de ‘buurt’ (en dat is echt maar een klein aantal van onze buurtgenoten) er stevig inzitten bleek op de ALV toen we de wensen van de buurt besproken hebben. Het is een lijstje met vooral veel inspraakmomenten, maar daarnaast een algeheel verbod op alle versterkte muziek (dus ook de box bij de warming up) op alle dagen. En een excuses aan de buurt op een ALV.

Het moge duidelijk zijn dat er niet bepaald een meerderheid op de ALV was om al deze eisen in te willigen. Maar in gesprek zullen we moeten gaan. Het verlies van een aantal grote evenementen is (zoals vaker aangegeven) een jaarlijks verlies van rond 60.000€.

Wordt vervolgd…

Communicatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *