COMMISSIES 1

OVERZICHTCOMMISSIES
WERE DI

Bekijk het organogram voor de actuele stand qua bemensing. Hier volgt een overzicht van de taken met de mailadressen.

Bestuur Hockeyunit.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Voor het uitstippelen en handhaven van het hockeybeleid. Voor het financiële beleid. Voor het ondersteunen en controleren van de verschillende commissies en voor behandeling van alle ingebrachte opmerkingen. Mailadressen:

COMMISSIES 2

Wedstrijdsecretariaat.
Verantwoordelijk voor het plannen van de KNHB competitiewedstrijden en communicatie over afgelastingen

Scheidsrechters en Tuchtcommissie.
Verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van scheidsrechters. Door de hockeybond vastgestelde wedstrijden voorzien van bevoegde scheidsrechters. Het opleggen en ten uitvoer brengen van straffen aan spelers conform de bepalingen van de hockeybond KNHB.

scheidsrechters@wereditilburg.nl

De tuchtcommissie valt onder de voorzitter.

Vertrouwenscommissie.
Buigt zich over zaken die we met man en macht willen voorkomen, maar die zich soms toch kunnen voordoen. Klik hier voor meer informatie.

vertrouwenscommissie@wereditilburg.nl

G/LG-hockeycommissie.
Verzorgt G & LG hockey voor alle teams. Klik hier voor meer informatie.

glghockey@wereditilburg.nl

TC Senioren.
Inventarisatie en intake nieuwe leden voor breedteteams vanuit jeugdteams en extern en samenstelling seniorenteams; organisatie instructie- en evaluatiebijeenkomsten met de aanvoerders. Coördinatie en planning van het trainingsschema voor de seniorenteams in nauw overleg met aanvoerders en TC Top en TC Jeugd.

tcsenioren@wereditilburg.nl

COMMISSIES 3

Recreanten.
Coördinatie van alle activiteiten op het gebied van recreantenhockey : trainingen, wedstrijden, intake nieuwe leden en scheidsrechters.

tcrecreanten@wereditilburg.nl

TC Top (Commissie Tophockey Senioren).
Zowel voor Dames 1 en Dames 2 als Heren 1 en Heren 2, ervoor te zorgen dat de eerste teams van Were Di structureel op het niveau van de overgangsklasse kunnen spelen (met uitbouw naar plaats 6 of hoger). Daarnaast ervoor zorgen dat de overgang van jeugdspelers en speelsters naar de hoogste teams soepel en verantwoord verloopt. Dames 2 en Heren 2 fungeren daarbij als opleidingsteams. Onderhoudt nauwe contacten met de trainers van vertegenwoordigende teams, TC Jeugd, alsmede met de begeleiding die daar rechtstreeks mee van doen heeft.

tophockey@wereditilburg.nl

Jeugdcommissie.
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle breedte teams van de O18 tot O12 (vroeger A tot en met de D) categorie, zowel jongens als meisjes. Hierbij zorgt de jeugdcommissie voor het zoeken naar coaches voor de teams. Het communiceren van belangrijke zaken en het ondersteunen van de coaches bij evt vragen.

Ook is de jeugdcommissie verantwoordelijk voor het indelen van de teams elk seizoen.

Dit alles doen ze zo goed mogelijk en volgens het opgestelde beleid.

jeugdcommissie@wereditilburg.nl

TOP Jeugd (Technische Commissie Jeugd).
TOP Jeugd is verantwoordelijk voor de junioren TOP-lijn van Were Di. Dit zijn alle eerste lijns teams van de O18 t/m O14 categorie. Een belangrijke taak is ook om de doorgroei vanuit de breedte naar de eerste teams open, objectief en gestructureerd op te zetten.

topjeugd@wereditilburg.nl

COMMISSIES 1

Jongste jeugdcommissie.
De jongste jeugdcommissie gaat over het indelen van teams voor kinderen tot tien jaar, het begeleiden, afstemmen en evalueren met coaches, het maken en uitvoeren van het beleidsplan jongste jeugd, de communicatie met ouders, het organiseren van activiteiten en het organiseren en coördineren van proeftrainingen. Ga voor meer informatie naar www.wereditilburg.nl/hockey/jongste-jeugd.

  • Proeftrainingen, funkeys, trainende mini’s en startersgroep
  • 3-, 6- en 8-tallen en teamindelingsbeleid
  • Communicatie en webpagina jongste jeugd

jongstejeugdcommissie@wereditilburg.nl

Relevante andere commissies:

Keepersopleiding.
Regelen de training en begeleiding van de keepers.

Jeugdkeepers@wereditilburg.nl

Zaalhockeycommissie.
Coördinatie van alle activiteiten op het gebied van zaalhockey: trainingen, trainingslocaties en wedstrijden.

zaalhockey@wereditilburg.nl

Materialencommissie.
Voorziet alle keepers en spelers van het nodige materiaal en zorgt voor beheer en onderhoud van materialen. Alleen op afspraak!

materialen@wereditilburg.nl

COMMISSIES 2

Trainingsmaterialencommissie.
De trainingsmaterialencommissie voorziet alle teams van ballen, pionnen en hesjes.

trainingsmaterialen@wereditilburg.nl

Veldencommissie.
De veldencommissie keurt de velden en bepaalt of ze geschikt zijn om veilig bespeeld te worden. De veldencommissie mag velden afkeuren wanneer deze niet (veilig) bespeelbaar zijn.

Sponsorcommissie.
Werft fondsen voor de omnivereniging. Coördineert alle sponsoractiviteiten en verzorgt de acquisitie op het gebied van advertenties, borden kunstgrasvelden, shirtsponsoring, teamsponsoring en evenementensponsoring. Kijk hier voor meer informatie.

sponsorcommissie@wereditilburg.nl

Communicatiecommissie.
Coördineert zowel de interne als externe (promotionele) communicatie van de vereniging. Hieronder valt onder andere het beheer van de website, social media (Facebook, Twitter, Instagram) en het versturen van nieuwsbrieven en persberichten.

communicatiecommissie@wereditilburg.nl

Evenementencommissie.
Coördineert grote en kleine evenementen met een feestelijk karakter.

evenementencommissie@wereditilburg.nl