LID WORDEN

DAT WIL JE NATUURLIJKLID
WORDEN

Wordt lid van de mooiste club van Tilburg

Wil jij ook lid worden bij hockeyclub Were Di Tilburg? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen dan snel contact met je op. Of ontvang je liever eerst meer informatie? Stuur dan een berichtje naar ledenadministratiehockey@wereditilburg.nl

De club drijft voor een groot deel op de inzet van onze leden. Lid worden brengt dus ook verplichtingen met zich mee. Klik hier voor een uitleg over ons verenigingswerk.

Naw-gegevens wijzigen?

Ben je verhuisd, heb je een nieuw email adres of telefoonnummer? Geef dit dan door aan de ledenadministratie via ledenadministratiehockey@wereditilburg.nl.

Status lidmaatschap wijzigen?

Neem voor het wijzigen van je lidmaatschapstatus contact op met de penningmeester via penningmeesterhockey@wereditilburg.nl.

Gedurende het seizoen is het niet zomaar mogelijk je lidmaatschapstatus te wijzigen (bijvoorbeeld van spelend lid naar niet-spelend lid). Je dient je verzoek met argumentatie bij de penningmeester in te dienen. Deze bespreekt het met het bestuur.

LID WORDEN 2
Opzeggen lidmaatschap

We kunnen ons het haast niet voorstellen – want wie wil nu weg bij zo’n leuke club? – maar mocht je (onverhoopt) je lidmaatschap van Were Di Tilburg willen beëindigen, doe dat dan voor 1 mei van het lopende seizoen.

Afmelden kan alleen via e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratiehockey@wereditilburg.nl). Afmeldingen die op een andere wijze dan mail binnenkomen (bijvoorbeeld via een coach, leider, commissielid) worden niet in behandeling genomen.

De opzegging zal worden bevestigd; tegelijkertijd zal de afgegeven machtiging voor het afschrijven van de contributie worden ingetrokken. Let wel: je opzegging wordt alleen verwerkt als je aan al je contributieverplichtingen voldaan hebt.

Als de opzegging na 1 mei binnenkomt, maar voor 1 augustus, wordt de contributie van een niet-spelend lid in rekening gebracht. Als de opzegging na 1 augustus binnenkomt, wordt een volledige jaarcontributie in rekening gebracht.

Inschrijfformulier