F.A.Q.VEEL GESTELDE
VRAGEN

1. Vertrouwenspersoon

 

Als je vragen of bedenkingen hebt, bijvoorbeeld over situaties die binnen verenigingsverband spelen:

  • Voel je je niet veilig op de club of op het hockeyveld?
  • Is er sprake van machtsmisbruik ?
  • Zijn er signalen van (seksuele) intimidatie?
  • Voel je je bedreigd of gepest?
  • Of doet zich een andersoortige ongewenste situatie voor?

Neem dan contact op via vertrouwenscommissie@wereditilburg.nl. Meer informatie is te vinden op de website onder het kopje vertrouwenscommissie. Hier staat ook de werkwijze en de anonimiteit omschreven.

2. Lid worden

 

Om lid te worden vul je het online invulformulier in op de site (klik hier)

Lukt dit niet of hoor je 2 weken niets, neem dan contact op de betroffen commissie.

Jongste jeugd commissie (tot 10 jaar): jongstejeugdcommissie@wereditilburg.nl

Jeugd commissie (10-18 jaar): jeugdcommissie@wereditilburg.nl

Bestuurslid senioren (18+ & Recreanten): tcsenioren@wereditilburg.nl

G-hockey: glghockey@wereditilburg.nl

3. Uitschrijven (wanneer en hoe)

 

Uitschrijven moet altijd vóór 1 mei en kan echt alleen via de ledenadministratie ledenadministratiehockey@wereditilburg.nl. Ben je te laat ben je sowieso verplicht om de kosten van niet-spelend lid te betalen.

4. NAW-gegevens; aanpassen (verhuizing, telefoonnummer, mailadres, naamsverandering, rekeningnummer) en AVG

 

Alle wijzigingen gaan via de ledenadministratie. Heb je vragen over de AVG, bekijk dn de privacyverklaring op de site. Heb je dan nog vragen? Mail dan met het bestuur secretarishockey@wereditilburg.nl

5. Speelstatus veranderen (van spelend naar niet-spelend lid en vice versa)

 

Alle wijzigingen gaan via de ledenadministratie, lees voor mogelijke restitutie het deel over contributie op de site.

6. Financiën (contributie; innen, machtiging, hoogte, restitutie, maatwerk)

 

Voor vragen omtrent financiële zaken mail je met de penningmeester van de hockeyunit: penningmeesterhockey@wereditilburg.nl, meer info is terug te vinden op de contributiepagina.

7. Beleid (hockeyvisie, selectie, teamindeling)

 

Voor vragen over het beleid en de hockeyvisie kun je vragen stellen aan het bestuur. Mail dan met de secretaris: secretarishockey@wereditilburg.nl. Voor vragen over de teamindeling mail je met de betrokken commissie, zie organogram. Voor vragen over de selectieprocedure kun je stellen aan de commissie Top hockey topjeugd@wereditilburg.nl of anders ook aan het bestuur.

8. Ik wil graag coach, trainer, leider worden

 

Bij de jeugd wordt dit meestal na de teamindelingen bekeken en onderling afgesproken. Je kunt je interesse hiervoor ook altijd kenbaar maken bij de betrokken commissies, zie organogram.

9. Scheidsrechter

 

Wil je fluiten (voor plezier of als verenigingswerk) of heb je vragen omtrent je (verplichte) fluitbeurt? Neem dan contact op met de scheidsrechterscommissie scheidsrechters@wereditilburg.nl.

Zo ook voor informatie rondom de verplichte scheidsrechterskaart.

Wil je weten hoe je scheidsrechteren in kunt zetten als verenigingswerk, kijk dan bij de afspraken onder het kopje verenigingswerk.

Wil je tegen een kleine vergoeding fluitbeurten over nemen? Houd dan de Facebook pagina ‘WereDi wisselen’ in de gaten.

10. Verenigingswerk (afspraken, bardiensten of één van de vele overige opties)

 

Alle afspraken (hoeveel en wat telt) zijn te vinden onder het kopje verenigingswerk. Heb je vragen, neem dan contact op met de commissie via verenigingswerkhockey@wereditilburg.nl.

Wil je je bardienst inplannen, doe dit dan via de club app (All United). Lukt dit niet? Neem dan of contact op met de administrator (administrator@wereditilburg.nl ) of via de commissie verenigingswerk.

Heb je binnenkort je bardienst staan, maar kun je toch echt niet, meld dit dan aub zo spoedig mogelijk bij het barteam paviljoen@wereditilburg.nl

11. Sponsoring (kleding, op de site, reclamebord, overig)

 

Wil je Were-Di als geheel of een team sponsoren of wellicht lid worden van onze Business Club, neem dan contact op met de sponsorcommissie sponsorcommissie@wereditilburg.nl. Zij nemen de mogelijkheden met je door en hebben ook de correcte logo’s. Zie de site onder het kopje sponsoring voor meer info en bedragen.

12. Website en nieuws

 

Het installeren van de club app (All United) is cruciaal voor alle informatievoorziening en o.a. het inplannen van de bardienst. Lukt het installeren niet, neem dan contact op met onze administrator administrator@wereditilburg.nl

13. Club-app All United

 

De website wordt beheerd door de communicatiecommissie. Heb je vragen/ opmerkingen of een stukje voor de nieuws-rubriek, mail dat dan naar communicatiecommissie@wereditilburg.nl

14. Spelregels per jaarlaag

 

Moet je fluiten, maar twijfel je over de regels voor de betreffende jaarlaag? Mail dan of met de scheidsrechterscommissie (scheidsrechters@wereditilburg.nl) of neem contact op met de betreffende commissie, zie organogram.

Ouders zijn vooral spelleider bij de jongste jeugd. Daarom hebben zij aan het begin van ieder seizoen een bijeenkomst waarin de spelregels uitgelegd worden. Heb je deze gemist, mail dan met commissie jongste jeugd voor de spelregels jongstejeugdcommissie@wereditilburg.nl

15. Klachten, ideeën

 

Alle opmerkingen zijn welkom. Stuur je inbreng naar het bestuur via secretarishockey@wereditilburg.nl

16. VOG

 

Iedereen die bij de club in direct contact staat met minderjarigen is verplicht een VOG aan te vragen. Dit is gratis en kan via de link op de site, zie kopje VOG. Lukt dit niet, mail dan met het bestuur via secretarishockey@wereditilburg.nl