JONGSTE JEUGD 3

THE START OF A JOURNEYJONGSTE
JEUGD

Wat is er leuker dan buiten samen met leeftijdsgenootjes in teamverband te hockeyen?

Bij Were Di bieden we kinderen vanaf 5 jaar de mogelijkheid om in een veilig sportklimaat spelenderwijs kennis te maken met hockey. Samenwerken, respect, plezier en het ontdekken van jezelf, zijn het uitgangspunt. Winnen of verliezen is hierbij van ondergeschikt belang.

Proeftraining

Wil je zoon of dochter een keer mee komen doen? Super! Periodiek organiseren we proeftrainingen, altijd op een woensdagmiddag. Hij/zij kan dan geheel vrijblijvend twee keer meedoen om te kijken of het wat is.

Je kunt je kind voor de eerstvolgende proeftrainingen aanmelden door een e-mail te sturen naar jongstejeugdcommissie@wereditilburg.nl. Vermeld daarin de naam en geboortedatum van je zoon/dochter en een telefoonnummer waarop je zelf te bereiken bent. Als je in reactie hierop een bevestigingsmail ontvangt, zien we je zoon/dochter graag op het hockeyveld.

Zorg dat je kind voor de proeftraining sportieve kleding draagt. Geen hockeystick? Geen probleem! Voor de proeftrainingen kun je die van ons lenen. Komt hij/zij na de proeftrainingen bij ons hockeyen, dan is een eigen stick uiteraard wel nodig. De leensticks gebruiken we graag weer voor de volgende proeftrainingen.

Let op: voor de allerjongsten bieden we funkey hockey aan. We raden ouders aan eerst even de info daarover verderop deze pagina te lezen, alvorens aan te melden.

JONGSTE JEUGD 2

Benodigdheden

Een hockeyuitrusting ziet er in ieder geval als volgt uit: scheenbeschermers, gebitsbescherming (een bitje), een hockeystick en kunstgrassportschoenen. Deze zijn verplicht in verband met de veiligheid van iedereen. Bij de training dragen de kinderen sportieve kleding. Speelt je kind ook wedstrijden op zaterdag? Dan is een tenue noodzakelijk. Het officiële tenue van Were Di is te koop in de winkel van Club.

Contributie

Als je zoon/dochter lid wordt van onze vereniging, betaal je contributie. Een deel hiervan dragen we af aan de koninklijke Nederlandse hockeybond (KNHB), een deel wordt gebruikt om de velden te onderhouden en voor (trainings-) materialen en een deel voor de inhuur van bijvoorbeeld trainers.
De hoogte van de contributie hangt af van de categorie waar je kind is ingedeeld. Op https://weredihockey.nl/contributie/ vind je meer informatie hierover. Onze penningmeester int de contributie. Je ontvangt vanzelf een e-mail van hem.

Were Di app voor aan- en afmelden

In de app van Were Di vind je informatie over de trainingen en wedstrijden (als je zoon of dochter is ingedeeld in een wedstrijdteam). Hier kun je je kind ook aan- en afmelden.
Het kan natuurlijk altijd een keer voorkomen dat je kind niet kan op een woensdag of een zaterdag. Houd er echter rekening mee dat een trainer altijd een training voorbereidt op basis van een specifiek aantal kinderen om de oefeningen en spelvormen mee te doen. Als je je kind opgeeft voor hockey, wordt er in principe op hem/haar gerekend.

Je vindt de app in de app store door te zoeken op ‘Were Di Tilburg’. Heb je vragen over de app? Dan kun je die stellen via werediapp@wereditilburg.nl.

Iedereen draagt zijn steentje bij

Were Di is een vereniging. Bijna al het werk wordt gedaan door vrijwilligers. Ook de jongste jeugdcommissie bestaat uit vrijwilligers (lees meer over de commissie hieronder). Samen maken we onze vereniging!
Bij de wedstrijdspelende teams wordt op twee punten van ouders van jongste jeugd ook actieve inzet verwacht. Allereerst gaat het om spelbegeleiding op de zaterdag. Daarnaast twee bardiensten per kind per seizoen (tot een maximum van vier diensten).

JONGSTE JEUGD 1

Categorieën jongste jeugd

Bij het indelen van de kinderen volgen we de lijn van de KNHB. Deze is gericht op plezier, veiligheid en leerzaamheid.

De categorie jongste jeugd is de groep kinderen tot tien jaar. Daarbij wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 • Funkey (zie extra info hieronder)
 • Trainende mini’s
 • Startersgroep
 • Drietallen
 • Zestallen
 • Achttallen

Funkey 

 • Leeftijd: 5 jaar
 • Focus: op een leuke en natuurlijke manier kennismaken met de beginselen van hockey – KNHB: “FUN in goed leren bewegen is KEY”
 • Training: één uur op woensdagmiddag
 • Samenstelling: jongens en meiden door elkaar
 • Maximale groepsgrootte: 16 – 20 kids
 • Aan- en afmelden: Were Di app
 • Verdere communicatie: via de mail en in een whatsappgroep met de jongste jeugdcommissie
 • Zie extra info hieronder

Trainende mini’s

 • Leeftijd: 6 jaar
 • Focus: trainingen met een duidelijke focus op het leren van de basistechnieken en de beginselen van de spelregels
 • Training: één uur op woensdagmiddag
 • Samenstellig: jongens en meiden door elkaar
 • Maximale groepsgrootte: 20 – 24 kids
 • Aan- en afmelden: Were Di app
 • Verdere communicatie: via de mail en in een whatsappgroep met de jongste jeugdcommissie
JONGSTE JEUGD 3

Startersgroep

 • Leeftijd: 7 tot 10 jaar, gericht op kinderen die nog geen hockeyervaring hebben, deze gaan minimaal een half jaar tot jaar trainen om geleidelijk in te kunnen stromen in een wedstrijdteam
 • Focus: ook deze trainingen hebben een duidelijke focus op het leren van de basistechnieken en de beginselen van de spelregels. Het tempo en de uitdagingen liggen alleen hoger dan bij de trainende mini’s
 • Training: één uur op woensdagmiddag
 • Samenstelling: jongens en meiden door elkaar
 • Maximale groepsgrootte: 12 – 16 kids
 • Aan- en afmelden: Were Di app
 • Verdere communicatie: via de mail en in een whatsappgroep met de jongste jeugdcommissie

Drietallen

 • Leeftijd: 7 jaar
 • Categorie KNHB: onder 8 (O8), voorheen bekend als de F-jeugd
 • Doorstroom: twee keer per jaar, in de zomer en winter
 • Momenten: trainen op woensdag en spelen op zaterdag een wedstrijd
 • Samenstelling: jongens en meiden meestal apart, maar er zijn ook gecombineerde teams
 • Maximale teamgrootte: 8 of 9 spelers
 • Veldindeling: twee keer 1/8veld
 • Aan- en afmelden: Were Di app
 • Verdere communicatie: via de mail en de coaches die in contact staan met de jongste jeugdcommissie

Zestallen

 • Leeftijd: 8 jaar
 • Categorie KNHB: onder 9 (O9), voorheen bekend als de E-jeugd
 • Doorstroom: tijdens de zomerstop
 • Momenten: trainen op woensdag en spelen op zaterdag een wedstrijd
 • Samenstelling: jongens en meiden meestal apart, maar er zijn ook gecombineerde teams
 • Maximale teamgrootte: 8 of 9 spelers
 • Veldindeling: kwart veld
 • Aan- en afmelden: Were Di app
 • Verdere communicatie: via de mail en de coaches die in contact staan met de jongste jeugdcommissie

Achttallen

 • Leeftijd: 9 jaar
 • Categorie KNHB: onder 10 (O10), voorheen bekend als de E-jeugd
 • Doorstroom: tijdens de zomerstop
 • Momenten: trainen op woensdag en spelen op zaterdag een wedstrijd
 • Samenstelling: jongens en meiden meestal apart, maar er zijn ook gecombineerde teams
 • Maximale teamgrootte: 10 of 11 spelers
 • Veldindeling: half veld
 • Aan- en afmelden: Were Di app
 • Verdere communicatie: via de mail en de coaches die in contact staan met de jongste jeugdcommissie

Elftallen
Na de achttallen stromen de kinderen door naar de elftallen. Vanaf dat moment vallen zij niet meer in de categorie jongste jeugd. De jeugdcommissie neemt de organisatie van de trainingen en competitie over.

Funkey Hockey:
Bij de funkey’s is het doel van de trainingen niet zozeer leren hockeyen. Bewegingsonderwijs staat centraal. De focus ligt op motorische ontwikkeling en samenspelen. We volgen hiervoor de lesmethode van de KNHB. De vele ervaring en het onderzoek dat bij de hockeybond is opgedaan, laten zien dat kinderen van vijf jaar lang niet altijd klaar zijn om met een attribuut (hockeystick) én een bal goed gecoördineerde bewegingen te maken. Daarom kan het soms zelfs beter zijn pas te beginnen met hockeyen vanaf zes jaar. Maar voor de fanatieke kleintjes onder de kids bieden we dus wel funkey aan: samen spelen, en soms met een hockeystick eerste oefeningen doen.

JONGSTE JEUGD 2

Indeling in groepen en teams

De jongste jeugdcommissie deelt alle kinderen in een groep of team. Dit gebeurt volgens vaste uitgangspunten:

 • Veiligheid en plezier staan voorop. Kinderen voelen zich over het algemeen veilig in de omgeving van iemand die ze kennen. Dat bevordert vaak ook het plezier. Daarom proberen we altijd kinderen bij minimaal één vriendje of vriendinnetje te plaatsen. En ook al lijkt de overgang naar een nieuw team spannend in het begin, de ervaring leert dat kinderen in een team elkaar snel beter leren kennen en met veel plezier hockeyen.
 • De KNHB hanteert een leeftijdsindeling zoals hierboven omschreven (bij Categorieën jongste jeugd). 1 oktober is daarbij de peildatum voor de leeftijd van de kinderen. Dat is niet altijd handig, want voor schooljaren wordt net anders gekeken. Zo kan het voorkomen dat een kind bij de hockey in een ander jaargang wordt ingedeeld dan op school. Dit is aangekaart bij de KNHB, maar tot het formeel gewijzigd wordt bij de bond, houden we ons zoveel mogelijk aan dit principe vast. De KNHB controleert hier ook op.
  Daar waar mogelijk proberen wij hier bij de teamindeling rekening mee te houden, zeker als deze behoefte er is bij ouders omdat vrienden/vriendinnen al wel doorstromen. Er moet wel ruimte zijn bij teams en je zoon/dochter moet hebben aangetoond dit fysiek aan te kunnen. Dit is niet altijd het geval, is gebleken in het verleden… wees dus voorzichtig met beloftes richting je kind!
 • Kinderen zonder hockeyervaring worden eerst ingedeeld bij de funkeys (5-jarigen), de trainende mini’s (6-jarigen) of de startersgroep (7- tot 10-jarigen) om basisvaardigheden en -kennis op te doen. Zie hierboven voor meer informatie.
 • Niveau speelt bij de indeling van de jongste jeugd nog geen rol. Leerzaam moet het wel zijn, conform de visie van de KNHB. Daarom kan het in uitzonderlijke gevallen zijn dat iemand die met kop en schouders qua spel boven leeftijdsgenootjes uitsteekt, wordt doorgeschoven naar een volgende categorie. Dit gebeurt altijd op initiatief van en in overleg met 1) de coach, 2) de technisch manager en 3) de jongste jeugdcommissie. Nooit op initiatief van de ouders zelf!
 • Bij het indelen van kinderen in wedstrijdteams betrekken we altijd de coaches van de jongste jeugdteams. Met hen bespreken we gedrevenheid en spelinzicht, lerend vermogen, houding en gedrag en – in mindere mate – technische vaardigheden. Ook bespreken wij de betrokkenheid van ouders zelf (want het kan voor de teambegeleiding heel onhandig zijn als er bij dat team helemaal geen ouders met hockeyervaring of hoge betrokkenheid zijn).
 • Tot slot speelt capaciteit een rol. We hebben te maken met maximale aantallen per team en groep. Een coach kan niet blijven wisselen bij wedstrijden en een veld staan bij een training soms ook overvol. Het moet overzichtelijk blijven voor een trainer om de kinderen goed iets bij te brengen.

Belangrijk is verder:

 • Informatie over het proces en de nieuwe indeling wordt per keer tijdig gedeeld door de jongste jeugdcommissie.
 • Er hockeyen minder jongens dan meiden. Het is soms lastiger om de teamindeling voor de jongens goed rond te krijgen en daarom kan het zijn dat jongens van dezelfde leeftijd eerder worden doorgeschoven dan meiden.
 • De zomerstop is ieder jaar het standaard indelingsmoment. Voor de kinderen die naar drietallen of zestallen gaan, hanteert de KNHB ook in de winterstop een indelingsmoment. Kinderen ontwikkelen zich in deze fase namelijk snel en maken via de zestallen sneller met het reguliere spel kennis.
 • Het hebben van een broertje of zusje op een andere trainingstijd is geen argument voor het maken van een uitzondering op bovenstaande richtlijnen.
JONGSTE JEUGD 2

Organisatie van de trainingen en wedstrijden

 • Deze trainingen worden centraal gecoördineerd vanuit de vereniging en staan onder toezicht van technisch manager (overall) en trainingscoördinatoren (een per veld). De trainingen zijn gericht op de teambeleving (samenwerking), het aanleren van basistechnieken en de individuele ontwikkeling van jeugdspelers. Pas in de achttallen komt de focus te liggen op spelinzicht en spelpatronen.
 • Daarnaast kunnen teams in de jongste jeugdcategorie zelf een tweede trainingsmoment proberen op te zetten, gericht op teamspel. Deze tweede training wordt niet door de vereniging gefaciliteerd. Hierover dient met de technisch manager overlegd te worden in verband met de beschikbaarheid van de velden.
 • De planning van wedstrijden gebeurt door het wedstrijdsecretariaat.
 • Spelregels per categorie vind je op www.knhb.nl/jongstejeugd.
 • Van de zomer tot de herfstvakantie zijn er vijf wedstrijden (periode 1) en van de herfstvakantie tot de winterstop weer vijf (periode 2). Van de winterstop tot de zomer zijn er wederom tien wedstrijden in twee delen (periode 3 en 4).
 • De speeldagenkalender vind je op de website van de KNHB >
 • Zaalhockey is op dit moment alleen mogelijk voor de achttallen.

Mailadres technisch manager: technischmanager@wereditilburg.nl
Mailadres wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaatjunioren@wereditilburg.nl

Stoppen met hockey

Hockey toch niet zo het ding van je zoon/dochter? Geen probleem. Opzeggen moet wel op tijd, namelijk voor 1 mei. Meer informatie daarover vind je hier: https://weredihockey.nl/lid-worden/

Over de jongste jeugdcommissie

Rol van de jongste jeugdcommissie (JJC):

 • Indelen teams (per leeftijdscategorie en i.o.m. coaches)
 • Begeleiden, afstemmen en evalueren met coaches
 • Beleidsplan jongste jeugd maken en uitvoeren
 • Communicatie met ouders (o.a. nieuwsflitsen, website en app-groepen)
 • Organiseren activiteiten
 • Organisatie en coördinatie proeftrainingen jongste jeugd

Aanvullend: het begeleiden  van trainers is een samenwerking tussen de technisch manager en de jongste jeugdcommissie.

De jongste jeugdcommissie bestaat voor het seizoen 2023 – 2024 uit:

 • Linda Belterman & Eveline van den Elsen | Proeftrainingen, funkeys, trainende mini’s en startersgroep
 • Barbara Boeijkens, Lucien Marsé, Niels van Gerwen | 3-, 6- en 8-tallen en teamindelingsbeleid
 • Marieke Stuart | Communicatie en website

Niels van Gerwen is voorzitter van de commissie.

Contact

Voor meer informatie, of met vragen/opmerkingen kun je contact opnemen via jongstejeugdcommissie@wereditilburg.nl.