COMMISSIES 1

VerenigingswerkIETS MET VELE HANDEN

Verenigingswerk bij Were Di Tilburg, wat houdt dat in?

Als vereniging verwachten wij van onze leden, dat ze allemaal een steentje bijdragen aan onze mooie club. Enerzijds omdat een ‘vereniging’ nou eenmaal per definitie een ‘samen’ omvat, immers: “Een vereniging organiseert maatschappelijke activiteiten om samen met haar leden een wens of doel te bereiken, zoals sporten …”. Anderzijds, omdat het eenvoudigweg onmogelijk is alle taken die volbracht moeten worden om gezamenlijk te kunnen hockeyen bij slechts een kleine groep vrijwilligers onder te brengen. Het inhuren van betaalde krachten van buitenaf (als deze in de hedendaagse tijd al te vinden zijn) zouden leiden tot nog hogere contributies. 

Onder het motto ‘vele handen maken samen licht werk’ kunnen we dankzij verenigingswerk onze club in stand houden en onze leden laten genieten van hun sport. Maar dan moet wel iedereen bijdragen. De scheidsrechtercommissie regelt de inzet van scheidsrechters en voor de overige taken kan men zich altijd aanmelden via het bestuur. M.u.v. de inzet in het paviljoen, dat gaat via de app of via paviljoen@wereditilburg.nl. 

Verenigingswerk kan worden uitgeoefend in het bestuur, in de commissies, als onbetaalde trainer, soms als coach, begeleider, als terreinmedewerker, materiaalman en bij de wedstrijdtafel.

Nieuw voor 2023-2024 is de optie om als scheidsrechter bij de A- en B- junioren (o18 en o16) te fungeren.

Daarnaast hebben we ook behoefte aan vrijwilligers om ons paviljoen open te kunnen houden en de bar te runnen1. Hockey speelt zich immers niet alleen op het veld, maar (voor de meeste geregeld en voor sommige zelfs uitsluitend) er omheen af. 

1. Vind je het barren ook een leuke bezigheid meld je dan aan voor het barteam. Vrijwilligersvergoedingen zijn mogelijk. 

2. Deze zijn verplicht om te mogen fluiten en het behalen ervan kan geheel online en is gratis voor onze leden. 

VACATURES 3

Om onze vereniging draaiende en het paviljoen open te kunnen houden hanteren we de volgende regels opgesteld, op welke ook toegezien wordt:

 • Jaarlijks voor aanvang van het seizoen worden alle leden via de mail en social media op de hoogte gebracht van de geldende afspraken. Ze worden ook verzocht het online formulier voor dat seizoen in te vullen.
 • Het afkoopbedrag is €100 per seizoen. We hopen echter op jullie inzet, meer dan op afkopen.
 • Per lid worden er 2 bardiensten verwacht. In te schrijven via de app.

(Het indelen per team laten we vooralsnog los. Mocht dit niet werken, voeren we het na de herfstvakantie weer in.)

 • Functies voor de club bezorgt een vrijstelling voor alle leden op hetzelfde adres.
 • Duoleden en trainingsleden volstaan ieder met 1 bardienst of kopen dit af voor €50,-.
 • Sponsoren en leden vanaf 65 jaar zijn statutair vrijgesteld. We hopen echter ook op hun inzet achter de bar.
 • Ook spelers van de O-8 of jonger en van het G-team zijn vrijgesteld.
 • Er geldt een maximum van 4 bardiensten per adres en voor het 2e kind dient 1 bardienst gedraaid te worden. Verdere kinderen; 0 bardiensten.

(Stel een ouder en 2 kinderen hockeyen = 4 bardiensten. Alleen 2 kinderen hockeyen = 3 bardiensten)

 • Scheidsrechteren bij de A- en B- junioren (o18 en o16) te fungeren telt dit seizoen ook als bardienst. We gaan daarbij vooralsnog uit van 1 op 1. Dus 1 wedstrijd staat voor 1 bardienst. Dit evalueren we aan het einde van het seizoen. We hopen hiermee ouders met een scheidsrechterskaart2 te motiveren hun kind te fluiten en de seniorenteams te ontlasten qua fluiten op zaterdag.
 • Seniorenteams fluiten een maximum van 6 wedstrijden van de A- en B- junioren op zaterdag. Voor diegene die dan fluiten telt dit ook als 1 bardienst. Ook dit evalueren we aan het einde van het seizoen.
 • Per seniorenteam kan er 1 persoon en per jeugdteam kunnen er 2 personen aangemerkt worden als aanvoerder/leider/ coach/ communicatiepersoon. Zij zijn dan vrijgesteld.
 • Volbreng je je verenigingswerk op een wijze anders dan 2x een bardienst of scheidsrechteren bij de o16-o18? (Dus bv. commissielid, terreinhulp of onbetaalde trainer, sponsor) vul dit dan op het onlineformulier bij de start van het seizoen in of mail dit dan zelf naar verenigingswerkhockey@wereditilburg.nl . Geef zo je functie door en evt. voor welk team. Trainers geven zo ook de trainingsmomenten door. We noteren dit en checken het halverwege en aan het einde van het seizoen.
 • We zullen tijdig herinneringen sturen, maar bij het in gebreke blijven volgt er vlak voor de zomer een extra contributieronde waarbij €100,- in rekening gebracht zal worden. Dit conform de afspraken van de ALV in april 2022.

Wij hopen, dat we samen met jullie hulp weer volop van onze sport en sociale contacten op en rondom het veld kunnen genieten.

Bestuur Were Di Hockey