RELAX DUDE

Waar kan je terechtvertrouwens
COMMISSIE

Were Di wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Om hieraan een bijdrage te leveren hebben we een vertrouwenscommissie.

De commissie buigt zich over zaken die we met man en macht willen voorkomen, maar die zich soms toch kunnen voordoen. Denk dan aan pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie. Dan is het prettig om te weten dat je je verhaal bij iemand kwijt kunt en die je probeert verder te helpen en adviseert bij het vinden van een oplossing.

Voorkomen is beter dan genezen
De vertrouwenscommissie is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscommissie kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscommissie?
Als je vragen of bedenkingen hebt, bijvoorbeeld over situaties die binnen verenigingsverband spelen:

 • Voel je je niet veilig op de club of op het hockeyveld?
 • Is er sprake van machtsmisbruik ?
 • Zijn er signalen van (seksuele) intimidatie?
 • Voel je je bedreigd of gepest?
 • Of doet zich een andersoortige ongewenste situatie voor?
VERTROUWENSCOMMISSIE WERE DI 2

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscommissie?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren. De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscommissie plaatsvinden zijn in principe vertrouwelijk; wel kan er worden besloten om een melding te doen bij het bestuur, al dan niet anoniem.

De activiteiten van de vertrouwenscommissie vallen onder de verantwoording van het hockeybestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscommissie aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscommissie niet voor?
In principe is de vertrouwenscommissie er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier omtrent, die tussen Were Di-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen Were Di-verband en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscommissie of je vraag bij hen op de juiste plaats is. De vertrouwenscommissie zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten Were Di.

Contact
De vertrouwenscommissie is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen Were Di. Dus heb je een probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen met de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie bestaat uit:

Karen Leurs
Karin Emeleer

Je kunt hen bereiken via
vertrouwenscommissie@wereditilburg.nl.

VERTROUWENSCOMMISSIE WERE DI 1

Huisregels

Bij Were Di hechten we veel waarde aan goede manieren en omgangsvormen. Respect tonen voor elkaar, onze buren, de scheidsrechters, de tegenstander en bezoekers vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij de volgende huisregels opgesteld. Wie zich niet daaraan wilt houden, kan de toegang tot het paviljoen en/of het terrein ontzegd worden.

In het bijzonder houden we rekening met onze buren aan de Koningshoeven en de IJsclubweg. Daarmee is een overeenkomst gesloten met de regels en afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Doel hiervan is om zoveel mogelijk overlast voor de buurt te voorkomen. Oproep aan allen deze om deze regels goed na te leven en elkaar aan te spreken op onwenselijk gedrag.

Op het veld:

 • Toon respect voor scheidrechters: de scheids heeft altijd gelijk
 • Veeg je schoenen voordat je veld op gaat, dat scheelt veel in onderhoud
 • Shake hands met de tegenstander
 • De speler speelt, de coach coacht en de ouder is supporter
 • Roken en drinken van alcohol op het veld is niet toegestaan

In het paviljoen:

 • Geen alcohol onder de 18
 • Jeugdteams gooien hun eigen ranjabekers in de prullenbak
 • (Omni)bestuursleden en leden van de evenementencommissie hebben het recht om iemand bij wangedrag te verwijderen en de toegang tot paviljoen en terrein te ontzeggen

Op het terrein:

 • Voorkom geluidsoverlast bij het verlaten van het paviljoen – Denk aan onze buren!
 • Parkeer je auto in daarvoor bestemde parkeervakken
 • Stal je fiets op daarvoor aangewezen plekken

Binnen de vereniging:

 • Lid zijn van Were Di houdt ook in dat ieder lid (of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger) minimaal 2x per seizoen 4 uur verenigingswerk doet.
VERTROUWENSCOMMISSIE WERE DI 2

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

We vinden het belangrijk dat Were Di voor iedereen een prettig en veilig sportklimaat biedt en doen er alles aan om dit te realiseren. Toch kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag. We voeren daarom een preventief beleid om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Eén maatregel is de oprichting van een vertrouwenscommissie.

Daarnaast moet elke vrijwilliger, betaalde trainer en coaches van 18 jaar en ouder (of in het jaar dat je 18 wordt), die in aanraking komt met de doelgroep jongste jeugd, jeugd, verstandelijk gehandicapten en 18+ teams, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Deze VOG is drie jaar geldig. Kun je geen VOG overleggen dan mag je geen training of coaching geven aan kinderen of mensen met een verstandelijke handicap.

Hoe verkrijg je een VOG?

Een VOG is kosteloos aan te vragen bij de dienst ‘Mijn Justis’. Na de aanvraag door het bestuur van Were Di bij Mijn Justis, ontvang jij zelf een email van Mijn Justis met het verzoek de aanvraag af te ronden. Daarvoor heb je een DiGiD nodig.  Heb je nog geen DiGiD, klik dan hier om te lezen hoe je die kunt aanvragen.

Als de aanvraag  is afgerond, neemt de dienst Justis binnen 8 weken een beslissing. Als uit onderzoek van de dienst Justis blijkt dat de aanvrager in aanraking is geweest met Justitie, gaat de dienst Justis na of dit relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Als er contact met Justitie is geweest, volgt een gesprek met een bestuurslid om te bekijken of de vrijwilligerstaak voortgezet kan worden. Wanneer je de VOG hebt ontvangen lever je het origineel in bij het bestuur. Uiteraard wordt zeer vertrouwelijk omgegaan met de ontvangen VOG’s.