VRIJWILLIGERS 2

VrijwilligerswerkIETS MET VELE HANDEN

Samen kunnen we het verschil maken

Een vereniging als Were Di wordt door de leden zelf draaiende gehouden. Dat is immers de essentie van een vereniging. Gezamenlijk maken we ons hard voor hetzelfde doel; veilig en prettig sporten in een gezellige omgeving. Om dat mogelijk te maken betaal je een bijdrage in de kosten (lees: contributie). Deze bijdrage is bij lange na niet kostendekkend. Om sporten betaalbaar te houden is het belangrijk dat leden zich voor een minimaal aantal uren kosteloos inzetten voor de vereniging.

Binnen Were Di kennen we een verenigingsbeleid, dat onderaan deze pagina te lezen is.

Soorten verenigingswerk
Binnen de hockeyunit onderscheiden we meerdere manieren om je steentje bij te dragen aan de vereniging.

  1. Als bestuur- of commissielid
    Deze vrijwilligers nemen voor een onbepaalde periode een taak op zich. Zij komen regelmatig bij elkaar voor overleg en regelen voor ‘hun’ commissie alle werkzaamheden. De hockeyunit heeft 1 bestuur en ca. 18 commissies. Voorbeelden hiervan zijn de jeugdcommissie of het wedstrijdsecretariaat.

Klik hier om te zien welke commissies er zijn en wie er zitting in hebben. Vacatures worden hier gepubliceerd.

  1. Als lid van projectgroep
    Een projectgroep wordt voor een bepaalde periode in het leven geroepen om een bepaald project van de grond te tillen. Zo’n project heeft een ‘kop en een staart’ en als het project afgerond is, wordt de projectgroep opgeheven. Een voorbeeld van een projectgroep is de inmiddels opgeheven ‘huisstijlcommissie’.
  2. Als coach of trainer
    De meeste (jeugd)teams hebben een eigen coach of trainer. Of kiezen hiervoor iemand uit hun midden. De functie van trainer en/of coach is in principe onbetaald. De (jeugdige) trainers van jeugdteams ontvangen een (kleine) vrijwilligersvergoeding. De trainers van Heren 1 en Dames 1 zijn professionals die ingehuurd worden door Were Di Tilburg.
VRIJWILLIGERS
4.     Als scheidsrechter

Voor iedere hockeywedstrijd worden twee scheidsrechters opgesteld. Deze moet normaal gesproken in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart. Die kaart kan – na een korte opleiding en een examen – kosteloos behaald worden bij de KNHB. Vanaf de B-leeftijd is dit overigens verplicht! Er is een informele groep op Facebook,

‘Were Di Wisselen’

genaamd, met daarop oproepen om – al dan niet tegen betaling – te wisselen of te vervangen bij een fluitbeurt. Fluiten is doorgaans een teamverplichting en telt als zodanig dus niet als verenigingswerk. Je kunt natuurlijk ook besluiten om vaker te fluiten. Als je dit doet bij de senioren of o-16 of o-18, dan telt dit ook als verenigingswerk. Bij de andere jeugdteams geldt dit niet.

5.     Als bar- of keukenvrijwilliger

Were Di Tilburg is zelf uitbater van de horeca op het complex. Dat impliceert dat de bar en de keuken door vrijwilligers bemenst wordt. Als leden geen andere clubwerkzaamheden verrichten worden ze geacht per seizoen minimaal 2 diensten à 4 uur op zich te nemen. Het inplannen hiervan doen ze zelf via de clubapp. Op sommige momenten kunnen er ook teams ingepland worden. Zij regelen dan onderling wie die dag meehelpt.

6.     Diverse andere werkzaamheden
Tot slot zijn er nog diverse andere (incidentele) werkzaamheden, zoals het bemensen van de wedstrijdtafel tijdens de jeugdcompetitie, representatiewerkzaamheden of onderhoud van het terrein (opvegen van bladeren, klein onderhoud). Maar ook andere inzet van kwaliteiten is welkom. Denk aan juridisch advies, administratie, vormgeving, fotografie etc. We doen graag een beroep op jouw speciale talent.

VRIJWILLIGERS 2

Vrijwilligerswerkschrijf NU in als vrijwilliger